KELAS FARDHU AIN 08 APRIL 2020 (RABU)
Sila tulis dalam buku tulis bagi tajuk SOLAT menggunakan TULISAN JAWI.
  1. Pengertian Solat
  2. Syarat Wajib
  3. Syarat Sah
  4. Rukun
  5. Dan Berkaitan.